Đăng nhập   |   Site map  

Danh mục các đề tài, dự án

TT
Tên đề tài, nhiệm vụ
Năm
1
Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện than để sản xuất vật liệu xây dựng
2010
2
Nhiệm vụ đột xuất"Nghiên cứu định hướng sản xuất các sản phẩm hóa dầu tại Việt Nam (chất trung gian, sản phẩm cuối) từ nguồn nguyên liệu khí giai đoạn 2011-2025"
2010
3
Nghiên cứu khả năng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ETBE tù nguồn nguyên liệu trong nước
2010
4
Khảo sát loại và nồng độ thích hợp của phụ gia cho xúc tác RFCC trong nhà máy lọc dầu Dung Quất nhằm nâng cao trị số octan của xăng Cracking và nâng cao hiệu suất propylene đối với từng loại dầu thô thay thế
2010
5
Phân tích đánh giá và lựa chọn loại xúc tác FCC phù hợp cho các loại dầu thô Nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể dùng làm nguyên liệu thay cho dầu thô Bạch Hổ.
2010
6
Đánh giá khả năng ứng dụng Butanol trong động cơ xăng để thay thế một phấn nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam
2010
7
Nghiên cứu tân dụng phụ phế phẩm từ các quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học gốc
2010
8
Phân tích đánh giá các mẫu dầu thô bổ sung cho hệ thống số liệu cơ sở về tính chất dầu thô Việt Nam
2010
9
Phân tích đánh giá tính chất khí và condensate mỏ Sư Tử Đen North-East, Nam Rồng-Đồi Mồi, Đông Đô, Thiên Ưng nhằm bổ sung cho hệ thống số liệu cơ sở tính chất khí việt Nam
2010
10
Phân tích đánh giá chất lượng mẫu Condensat mỏ Phương Đông
2010
11
Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện than để sản xuất vật liệu xây dựng
2010
12
Đánh giá thực trạng hệ thống tồn trữ, vận chuyển, phân phối xăng dầu của Việt Nam, đề xuất giải pháp và lộ trình hiệu chỉnh đáp ứng yêu cầu tiêu thụ sản phẩm xăng sinh học của Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam
2010
13
Xây dựng mô hình mô phỏng phân xưởng công nghệ Reforming xúc tác (CCR) của NMLD Dung Quất để tối ưu hóa vận hành phân xưởng.
2010
14
Lập dự án đầu tư phòng thí nghiệm nghiên cứu và đánh giá xúc tác FCC
2009
15
Nghiên cứu sử dụng công nghệ khí hoá than để sản xuất nguyên liệu cho công nghiệp hoá dầu
2009
16
Phân tích, đánh giá tính chất khí mỏ Sư tử vàng, Phương Đông, Nam Rồng – Đồi mồi, Sông Đốc, Báo vàng nhằm bổ sung cho hệ thống số liệu cơ sở tính chất khí Việt Nam
2009
17
Phân tích đánh giá các mẫu dầu thô bổ sung cho hệ thống số liệu cơ sở về tích chất dầu thô Việt Nam
2009
18
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kỹ thuật nhằm tận dụng hệ thống kho chứa và các trạm bơm xăng dầu gốc khoáng sẵn có đề tồn trữ và phân phối nhiên liệu sinh học
2009
19
Phân tích đánh giá chất lượng các mẫu Condensate Báo vàng và Báo đen
2009
20
Nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu phế phẩm nông nghiệp và công nghệ thích hợp để sản xuất bioethanol sử dụng pha chế nhiên liệu sinh học ở Việt Nam
2009
21
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất SA
2009
22
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất NPK
2009
23
Thực hiện nghiên cứu, đánh giá, đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả condensate Rồng Đôi làm nguyên liệu cho Nhà máy chế biến Condendate
2009
24
Tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Tư vấn thiết kế cơ sở, lập tổng dự toán và cung cấp bản quyền công nghệ Dự án Mở rộng, nâng cấp Nhà máy chế biến Condensate
2009
25
Cung cấp 07 bộ hồ sơ báo cáo đầu tư xây dựng công trình mở rộng và nâng cấp Nhà máy chế biến Condensate bằng ngôn ngữ tiếng Anh
2009
26
Nghiên cứu khả năng bổ sung nguyên liệu Naptha nặng cho cụm CCR của nhà máy lọc dầu Dung Quất để đáp ứng tối đa công suất phân xưởng CCR và tăng trị số Octan cho xăng
2009
27
Nghiên cứu phương án xử lý xúc tác RFCC thải cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất
2009
28
Nghiên cứu lựa chọn phụ gia tăng trị số Octan cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất
2009
29
Nghiên cứu khả năng xử lý, chế biến khí tại chỗ (bằng phương pháp hydrat hoá, chuyển thành nhiên liệu lỏng (GTL) hay hoá lỏng khí (LNG)…) cho các mỏ có trữ lượng nhỏ hoặc không có khả năng vận chuyễn bằng đường ống.
2009
30
Nghiên cứu áp dụng công nghệ sản xuất và sử dụng DME từ khí
2009
31
Nghiên cứu dùng cồn Etylic sản xuất trong nước pha chế xăng thương phẩm có trị số octan cao (giai đoạn 3): đánh giá khả năng thương mại của xăng pha bioethanol (E5) với quy mô sản xuất thử 1.000.000 lít (*)
2009
32
Nghiên cứu khả năng chế biến các loại dầu thô thay thế dầu thô Bạch Hổ làm nguyên liệu cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Giai đoạn 2)
2009
33
Nghiên cứu thị trường trong nước và khu vực về các loại sản phẩm dùng trong công nghiệp và dân dụng được gia công, chế biến từ hạt nhựa PP Homo, đề xuất chủng loại hạt nhựa PP Homo và sản phẩm từ hạt nhựa PP Homo đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất
2009
34
Định hướng sử dụng hiệu quả BTX từ các Nhà máy lọc dầu/ hoá dầu Việt Nam
2009
35
Lập báo cáo đầu tư dự án nhà máy sản xuất Polypropylene từ propan
2008
36
Cung cấp dữ liệu để lập quy hoạch lọc hóa dầu Việt Nam đến 2015, tầm nhìn đến 2025
2008
37
Báo cáo Nghiên cứu thị trường sản phẩm melamine
2008
38
Quy hoạch địa điểm các nhà máy lọc hóa dầu ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, có xét tới năm 2050”
2008
39
Chuyển thể và hoàn thiện báo cáo đầu tư dự án Nhà máy nâng cấp dầu nặng tại Venezuela
2008
40
Nghiên cứu lựa chọn phụ gia hạ điểm đông và ức chế lắng đọng cải thiện tính lưu biến cho dầu thô mỏ Sư tử đen, Sư tử vàng và đề xuất biện pháp xử lý thích hợp nhằm phục vụ quá trình khai thác và vận chuyển
2008
41
Nghiên cứu khả năng chế biến các loại dầu thô thay thế dầu thô Bạch Hổ cho nhà máy lọc dầu Dung Quất
200
42
Phối hợp với Tổ công tác nghiên cứu chung lập dự án đầu tư xây dựng (DFS) nhà máy sản xuất xơ Polyeste và nghiên cứu khả năng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất PTA.
2008
43
Nghiên cứu đề xuất nhà bản quyền công nghệ cho các phân xưởng chính nhà máy lọc dầu số 3
2008
44
Nghiên cứu sản xuất nhựa melamine từ Urê của nhà máy Đạm Phú Mỹ
2008
45
Nghiên cứu khả năng hợp tác đầu tư một số dự án Hoá dầu Aromatics tại Việt Nam giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với PTT
2008
46
Xác định hàm lượng thủy ngân và lưu huỳnh trong thành phần khí PM3 làm nguyên liệu cho Nhà máy Đạm Cà mau
2008
47
Nghiên cứu lựa chọn phụ gia tăng trị số octan cho xăng pha chế từ nguyên liệu condensat Bạch Hổ
2007
48
Nghiên cứu tách và tính chế parafin rắn đạt yêu cầu thương phẩm kỹ thuật từ condensat nặng và dầu thô nhẹ ít nhựa – asphanten ở điều kiện phòng thí nghiệm (Condensat Sư tử trắng và dầu thô Cá ngừ vàng)
2007
49
Phân tích, đánh giá các mẫu dầu thô bổ sung cho hệ thống số liệu cơ sở về tính chất dầu thô Việt Nam. (Dầu thô thương mại mỏ Sư Tử Đen)
2007
50
Nghiên cứu thị trường 10 sản phẩm hóa chất phục vụ cho khả năng đa dạng hóa sản phẩm của Nhà máy Đạm Phú Mỹ
2007
51
Thẩm định báo cáo đầu tư dự án kho Cảng Cần Thơ
2007
52
Nghiên cứu thị trường dầu thô và các sản phẩm lọc hóa dầu tại Việt Nam và trên thế giới
2007
53
Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng, nâng cấp nhà máy chế biến condensat – Khu công nghiệp Cái Mép, Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
2007
54
Khảo sát thị trường cho dự án sản xuất LAB ở Việt Nam
2007
55
Nghiên cứu dùng cồn etylic sản xuất trong nước pha chế xăng thương phẩm có trị số octan cao (giai đoạn 2)
2007
56
Lập Báo cáo đầu tư Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam và thu xếp địa điểm, cảng và tiện ích cho Tổ hợp
2007
57
Lập dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp hóa dầu miền Nam VN (DFS) và tiến hành các thủ tục xin giấy phép đầu tư và thỏa thuận thành lập liên doanh
2007
58
Khảo sát 02 địa điểm Vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) và Vịnh Xuân Đài (Phú Yên).
2007
59
Nghiên cứu các phương án tiêu thụ sản phẩm cốc từ Nhà máy lọc dầu.
2007
60
Nghiên cứu khả năng sử dụng dầu Syncrude của Venezuela làm nguyên liệu cho nhà máy lọc dầu Dung Quất
2007
61
Phân tích đánh giá và định hướng/lựa chọn một số loại xúc tác FCC sẽ được sử dụng trong Nhà máy lọc dầu Dung Quất
2007
62
Nghiên cứu khả năng sản xuất một số dung môi đặc dụng từ condensate Bạch Hổ
2006
63
Nghiên cứu đề xuất công nghệ xử lý khí có hàm lượng CO2 cao
2006
64
Nghiên cứu tổng hợp và đề xuất công nghệ sản xuất chất bôi trơn từ dầu thực vật cho dung dịch khoan dầu khí
2006
65
Nghiên cúu khả năng sản xuất một số loại dung môi đặc dụng từ condensat Việt Nam.
2006
66
Nghiên cứu khả năng sử dụng xúc tác thải nhà máy đạm Phú Mỹ
2006
67
Phân tích đánh giá chất lượng mẫu condensat mỏ Sư Tử Trắng
2006
68
Dự án xây dựng tổ hợp sản xuất etylen và dẫn xuất tại VN”
2006
69
Cập nhật thông tin về nguồn nguyên liệu khí, condensat VN và thị trường sản phẩm hóa dầu VN nhằm phục vụ cho dự án xây dựng Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam
2006
70
Khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm Polypropylene tại Việt Nam.
2006
71
Dự án đầu tư: Nghiên cứu xác định quy mô công suất, cơ cấu sản phẩm và địa điểm nhà máy lọc hóa dầu số 3 ở phía Nam
2005
72
Phân tích, đánh giá các mẫu dầu thô mới phát hiện để bổ sung hệ thống số liệu cơ sở về tính chất dầu thô: Phân tích toàn diện mẫu dầu thô thương mại mỏ Sư Tử Đen
2004
73
Xây dựng danh mục các chỉ tiêu phân tích dầu thô phục vụ cơ sở dữ liệu
2004
74
Phân tích đánh giá mẫu condensate mỏ Lan Tây
2004
75
Nghiên cứu quá trình steam cracking condensate mỏ Lan Tây nhằm thu Olefin nhẹ phục vụ cho hóa dầu
2004
76
Nghiên cứu đánh giá khả năng ăn mòn vật liệu kim loại của môi trường đất, nước và khí quyển ở khu vực xây dựng khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa
2004
77
Tính toán so sánh các phương án, lựa chọn sơ đồ công nghệ tối ưu dự án nhà máy lọc dầu số 2
2003
78
Tiêu chuẩn: Dầu mỏ-sản phẩm dầu mỏ: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Xác định khối lượng riêng hoặc tỷ trọng bằng tỷ trọng kế nhiệt áp
2003
79
Tiêu chuẩn: Dầu mỏ-sản phẩm dầu mỏ: Xác định hàm lượng nitơ tổng trong dầu nhờn và dầu nhiên liệu bằng phương pháp Kijeldan
2003
80
Tiêu chuẩn: Dầu mỏ-sản phẩm dầu mỏ: Xác định đặc tính tạo bọt của dầu bôi trơn
2003
81
Tiêu chuẩn: Dầu mỏ-sản phẩm dầu mỏ: Phương pháp xác định điểm vẩn đục
2003
82
Tiêu chuẩn: Dầu mỏ-sản phẩm dầu mỏ: Phương pháp đo nhiệt lượng cháy của nhiên liệu lỏng bằng nhiệt lượng kế
2003
83
Tiêu chuẩn: Dầu mỏ-sản phẩm dầu mỏ: Phương pháp lấy mẫu hydrocacbon lỏng (LPG) sử dụng Piston thả nổi theo tiêu chuẩn D3700-94
2003
84
Phân tích đánh giá các mẫu dầu thô mới phát hiện để bổ sung hệ thống số liệu cơ sở về tính chất dầu thô VN. Dầu thô Sư Tử Vàng, dầu thô Sư Tử Đen tầng Oligoxen hạ
2002
85
Nghiên cứu khả năng sản xuất xúc tác cracking trong nước phục vụ cho nhà máy lọc dầu trên cơ sở tiếp thu công nghệ nước ngoài
2002
86
Nghiên cứu tổng quan công nghệ chuyển hóa khí thiên nhiên thành nhiên liệu lỏng và khả năng áp dụng cho khí VN
2002
87
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của quá trình hội nhập AFTA đối với sức cạnh tranh của nhà máy đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau và đề xuất các giải pháp
2002
88
Nghiên cứu dùng cồn etylic sản xuất trong nước sản xuất xăng thương phẩm có trị số octan cao và không gây ô nhiễm môi trường
2002
89
Nghiên cứu khả năng đa dạng hóa sản phẩm để nâng cao hiệu quả các nhà máy đạm của Tổng công ty Dầu khí VN
2002
90
Tiêu chuẩn: Dầu mỏ-sản phẩm dầu mỏ: Chưng cất hỗn hợp hydrocacbon nặng
2002
91
Tiêu chuẩn: Dầu mỏ-sản phẩm dầu mỏ: Phương pháp chưng cất điểm sôi thực
2002
92
Nghiên cứu keo dán khắc phục sự cố rò chảy kho xăng dầu
2002
93
Phân tích, đánh giá các mẫu dầu thô mới phát hiện để bổ sung hệ thống số liệu cơ sở về tính chất dầu thô VN. Phân tích toàn diện 3 mẫu thuộc 3 tầng Mioxen, Olygoxen, tầng đáy móng của cấu tạo " Sư tử đen "
2001
94
Đánh giá sự biến động thành phần của khí đồng hành mỏ Bạch Hổ
2001
95
Xây dựng danh mục chỉ tiêu phân tích LPG
2001
96
Nghiên cứu quá trình chuyển hóa condensat từ nguồn dầu khí thành nguyên liệu cho hóa dầu (BTX)
2001
97
Đề án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và năng lực phòng thí nghiệm theo TCVN ISO/IEC 17025:2001
2001
98
Nghiên cứu áp dụng phương pháp từ trường nhân tạo chống lắng đọng parafin và nhựa asphalten nhằm cải thiện tính lưu chuyển của dầu thô Bạch Hổ, Rồng, phục vụ khai thác, vận chuyển và chế biến
2000
99
Nghiên cứu quá trình chuyển hóa LPG từ dầu thô Bạch Hổ thành nguyên liệu cho hóa dầu BTX
2000
100
Phân tích đánh giá khí thiên nhiên, khí đồng hành ở đồng bằng sông Hồng các giếng của công ty Anzoil và Tiền Hải
2000
101
Nghiên cứu đặc tính lý hóa, thành phần cấu trúc phân đoạn cặn chưng cất trên 5000C từ dầu thô Đại Hùng và Rồng. Đánh giá ảnh hưởng của chúng đối với các quá trình công nghệ lọc dầu và đề xuất hướng sử dụng cặn này
2000
102
Nghiên cứu sản xuất thử chất ức chế ăn mòn bên trong hệ thống đường ống dẫn khí Bạch Hổ
2000
103
Nguyên cứu khả năng sản xuất sợi Polyester ở Việt Nam
2000
104
Nghiên cứu khả năng sản xuất ethylen, polypropylene từ nguyên liệu dầu khí VN
2000
105
Nghiên cứu quá trình Reforming từ phân đoạn Naphtha nặng từ dầu thô Bạch Hổ nhằm góp phần lựa chọn nguyên liệu cho công nghệ Reforming xúc tác
1999
106
Nghiên cứu đánh giá khí đồng hành mỏ Ruby, Rạng Đông để bổ sung ngân hàng dữ liệu dầu khí
1999
107
Nhiệm vụ: Phân tích, đánh giá toàn diện các mẫu dầu thô mới phát hiện để bổ sung hệ thống số liệu cơ sở dữ liệu về tính chất dầu thô VN (các mẫu hỗn hợp mỏ Rạng Đông, Ruby, và Diamond
1999
108
Nhiệm vụ: Phân tích thành phần lắng đọng, khảo sát, lựa chọn phụ gia hóa phẩm có hiệu quả chống lắng đọng parafin cho dầu thô Bạch Hổ phục vụ vận chuyển dầu thô từ đường ống khai thác đến tàu chứa và nhà máy lọc dầu số 1
1999
109
Nhiệm vụ: Phân tích, đánh giá toàn diện các mẫu dầu thô mới phát hiện để bổ sung hệ thống số liệu cơ sở dữ liệu về tính chất dầu thô VN (PM-3, Ruby)
1998
110
Nghiên cứu quy hoạch phát triển công nghiệp lọc hóa dầu VN đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
1998
111
Nghiên cứu đặc tính parafin và sự phân bố n-parafin của dầu thô Rồng và PM-3, đánh giá  ảnh hưởng của chúng tới quá trình khai thác và chế biến
1998
112
Nghiên cứu chất lượng sản phẩm cho nhà máy lọc dầu số 2
1998
113
Nghiên cứu đánh giá nguồn nguyên liệu khí từ các mỏ dầu VN (chủng loại, số lượng, chất lượng, nguyên liệu) cho sản xuất Ethylene
1998
114
Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm chất phân tán DP-1, DP-4 phục vụ ứng cứu dầu tràn
1998
115
Nghiên cứu điều chế thử tổ hợp ức chế ăn mòn hệ thống đường ống dẫn khí
1998
116
Nhiệm vụ: Phân tích, đánh giá toàn diện các mẫu dầu thô mới phát hiện để bổ sung hệ thống số liệu cơ sở dữ liệu về tính chất dầu thô (Ruby)
1997
117
Nhiệm vụ: Phân tích mẫu khí đồng hành của các mỏ dầu mới khai thác để bổ sung ngân hàng dữ liệu dầu khí (Đại Hùng & Rồng)
1997
118
Phân tích, so sánh, tổng hợp đánh giá tính chất các mẫu dầu thô bể Cửu Long (Bạch Hổ, Rồng, Rạng Đông)
1997
119
Nghiên cứu đặc tính parafin và sự phân bố n-parafin của dầu thô Ruby và đánh giá ảnh hưởng của chúng tới quá trình khai thác và chế biến
1997
120
Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ hợp lý để giảm hàm lượng Olefin trong LPG và xăng của nhà máy lọc dầu số 1 đạt tiêu chuẩn khu vực Đông Nam Á
1997
121
Nghiên cứu đánh giá quá trình cracking xúc tác parafin rắn của dầu Bạch Hổ nhằm thu các loại sản phẩm khác nhau phục vụ chế biến hóa dầu
1997
122
Nghiên cứu tính chất hệ nhũ nước trong dầu thô mỏ Rồng và phương pháp phá nhũ bằng gia nhiệt và hóa chất
1997
123
Nghiên cứu đặc tính lý hóa, thành phần cấu trúc phân đoạn cặn chưng cất trên 5000C từ dầu thô Bạch Hổ, Ruby. Đánh giá ảnh hưởng của chúng đối với các quá trình công nghệ lọc dầu và đề xuất hướng sử dụng thành phần cặn
1997
124
Nghiên cứu khả năng sản xuất các hóa chất BTX làm nguyên liệu hóa dầu phục vụ nhà máy lọc dầu số 2 của Việt Nam
1997
125
Nhiệm vụ: Phân tích, đánh giá toàn diện các mẫu dầu thô mới phát hiện để bổ sung hệ thống số liệu cơ sở về tính chất dầu thô VN (RD-15-2)
1996
126
Nhiệm vụ: Nghiên cứu chỉ tiêu chất lượng sản phẩm lọc dầu phù hợp với thị thường tiêu thụ ở VN và trong khu vực đến năm 2000-2005
1996
127
Nhiệm vụ: Phân tích, đánh giá theo dõi các tính chất hóa lý của khí đồng hành thu gom tại giàn công nghệ trung tâm và trạm Dinh Cố nhằm phục vụ cho vận chuyển, chế biến
1996
128
Nghiên cứu tính Parafin và sự phân bố Parafin của dầu Rạng Đông
1996
129
Nhiệm vụ: Nghiên cứu nhằm xây dựng đề án sản xuất chất tẩy rửa phân hủy sinh học trên cơ sở LAB nhằm thay thế chất tẩy rửa trên cơ sở DBSA
1996
130
Nghiên cứu sản xuất dầu nhờn gốc từ cặn dầu mỏ nhiều parafin, ít lưu huỳnh Bạch Hổ
1996
131
Nghiên cứu thành phần phân đoạn Naphtha từ dầu thô Bạch Hổ phục vụ cho các quá trình hóa dầu bằng phương pháp hóa lý hiện đại
1996
132
Nghiên cứu khả năng sản xuất trong nước một số loại hóa chất chủ yếu nhằm cung cấp cho nhà máy lọc dầu số 1
1996
133
Nghiên cứu quy hoạch phát triển công nghiệp lọc hóa dầu Vn đến năm 2000 và sau năm 2000
1996
134
Nghiên cứu định hướng phát triển hóa dầu đi từ khí thiên nhiên cho các khu công nghiệp hóa dầu
1996
135
Đánh giá khả năng ăn mòn kim loại bên trong hệ thống đường ống dẫn khí Bạch Hổ - Bà Rịa và nghiên cứu thử nghiệm chất ức chế ăn mòn bên trong đường ống dẫn khí
1996
136
Nghiên cứu sản xuất chất phân tán chống sự cố tràn dầu trong khai thác, vận chuyển dầu thô VN
1996
137
Áp dụng phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử để phân tích một số nguyên tử vi lượng trong dầu thô Bạch Hổ và Đại Hùng
1996
138
Phân tích các mẫu khí đồng hành mỏ Bạch Hổ nhằm phục vụ đề án nhà máy LPG
1996
139
Sử dụng chương trình HYSIM cùng phòng khí của Tổng công ty kiểm tra sơ đồ công nghệ nhà máy nén khí đồng hành mỏ Bạch Hổ
1996
140
Đánh giá, kiểm tra số liệu sơ đồ công nghệ trong nghiên cứu khả thi chi tiết nhà máy lọc dầu số 1 của FOSTER WHILER và đề xuất phương án sơ đồ công nghệ tối ưu
1996
141
Nghiên cứu pha trộn và chế biến Condensate (Hợp đồng ký với Công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm khí
1996
142
Xây dựng tiêu chuẩn: Xác định chỉ số phenol trong nước thải công nghiệp
1996