Đăng nhập   |   Site map  

Chương trình hoạt động công đoàn - Đoàn thanh niên PVPro 2011

Thứ sáu, 18/02/2011, 09:49 GMT+7

  Năm 2011, là “Năm Thanh niên” của Trung tâm NC&PT Chế biến dầu khí PVPro, Chi ủy, Ban Lãnh đạo Trung tâm, Công đoàn/Đoàn Thanh niên đã vạch ra chương trình hoạt động năm 2011, như sau:


CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA

CÔNG ĐOÀN – ĐOÀN THANH NIÊN PVPro NĂM 2011

CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG NĂM 2011:

 ·        Năm 2011 được Trung ương Đảng CSVN chọn là Năm Thanh niên của cả nước, đây cũng là dịp kỷ niệm 80 năm Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3)

·        Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tuyên truyền kết quả và thành công của Đại hội, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

·        Kỷ  niệm 50 năm ngày thành Lập ngành Dầu khí (Đoàn Dầu khí 36).

·        Năm đầu tiên thực hiện Chiến lược tăng tốc của Tập đoàn và Nghị Quyết đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 -2015;

·        Thực hiện Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2011-2015 của Viện Dầu khí Việt Nam;

·        Triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015.

·        Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 “Mừng Đảng mừng xuân”.

·        Phối hợp tổ chức Phát động phong trào Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

·        Tuyên truyền chào mừng 36 năm ngày chiến thắng 30/4 và 125 năm ngày Quốc tế lao động 1/5.

·        Kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

·        Kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2011).

·        Tham gia Hội thao do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức .

·        Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm ngày thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam (tiền thân của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 3/9/1975).

·        Chào mừng 50 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (21-11/1961-21-11/2011) và 20 năm ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (16/12/1991-16/12/2011).

·        Tổ chức triển khai phong trào nữ công “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nuôi dậy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia Hội thi “Duyên dáng Dầu khí” lần thứ 3.

·        Thực hiện công tác xã hội, ủng hộ các quỹ tương trợ Dầu khí, từ thiện xã hội, “Xoá đói giảm nghèo”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, nuôi dưỡng các bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

·        Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Chi ủy, Ban Lãnh đạo Trung tâm, Công đoàn/Đoàn Thanh niên cấp trên.

 

* CÁC SỰ THƯỜNG NIÊN:          

1.      Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3)

2.      Kỷ niệm ngày thành Lập Viện (22/05)

3.      Quốc tế Thiếu nhi (01/06)

4.      Ngày Thương binh liệt sỹ (27/07)

5.      Ngày hội Gia đình VPI 2011

6.      Tuần lễ Văn hóa Dầu khí (09/2011)

7.      Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)

8.      Lễ tất niên của Viện

9.      Gặp mặt đầu Xuân 2012

 

* ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:

            Năm 2011, là “Năm Thanh niên”, vì vậy các hoạt động phải bám sát với kế hoạch của Chi ủy, Ban Lãnh đạo Trung tâm, Công đoàn/Đoàn Thanh niên cấp trên, trong đó tập trung vào các nội dung chính sau:

-         Chú trọng các phong trào sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải cách hành chính, các công trình thanh niên liên quan công tác nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học công nghệ;

-         Đẩy mạnh việc thực hiện Văn hóa Doanh nghiệp VPI/PVN;

-         Đổi mới các hình thức sinh hoạt, chăm lo đời sống tinh thần cho toàn thể CBCNV Trung tâm.

 I.          CÁC NỘI DUNG CÔNG TÁC:

1. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG 

* Công tác trọng tâm:

-  Tuyên truyền và triển khai mạnh mẽ Văn hóa Doanh nghiệp VPI trong các hoạt động của Trung tâm: tuyên truyền, phổ biến, giám sát thực hiện, báo cáo kết quả trong các cuộc họp giao ban của Khối/Phòng/Trung tâm. Đầu mối tổ chức triển khai: Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên.

-  Đoàn Thanh niên phân công nhân sự cập nhật thông tin thường xuyên trên website và Bảng tin của Trung tâm.

* Các công tác khác:

-  Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo hướng thiết thực, phù hợp với thực tiễn công tác của Trung tâm: nghiên cứu khoa học và dịch vụ KHCN. Kịp thời đề xuất với Chi ủy, Ban Lãnh đạo, Công đoàn để biểu dương, khen ngợi các gương điển hình.

-  Duy trì thường xuyên các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn: Ngày thành lập Viện/Trung tâm; Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2; Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5; Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; Ngày Quốc khánh 2/9…

-  Thực hiện các đợt Về nguồn, các buổi tọa đàm, các diễn đàn về truyền thống hào hùng của dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ với vận mệnh đất nước và sự phát triển của đơn vị; Tổ chức cuộc gặp gỡ, giao lưu với Cán bộ Đoàn Viện dầu khí Việt Nam các thời kỳ

-  Tổ chức các hoạt động truyền thông về Môi trường, phòng chống HIV - AIDS, phòng chống các tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính với các hình thức: treo băng rôn, mời giảng viên thuyết trình, thông qua diễn đàn nội bộ;

2. CÔNG TÁC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC ĐOÀN, THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN 

* Công tác trọng tâm:

-  Hoàn thiện hệ thống hồ sơ quản lý Đoàn viên, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ Công đoàn/Đoàn Thanh niên,  cử các cán bộ đi học các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn/Đoàn thanh niên.

-  Phát động phong trào “Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” trong toàn thể CBCNV, cụ thể: tìm kiếm, bồi dưỡng nhân tố tích cực, điển hình, chú ý chất lượng cán bộ.

* Các công tác khác:

-  Thực hiện lập kế hoạch và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch công tác đoàn theo tháng, quý, năm.

-  Thực hiện đúng quy định các thủ tục công văn giấy tờ, công tác thu và quản lý kinh phí Công đoàn/Đoàn Thanh niên.

-  Công đoàn/Đoàn Thanh niên có nhiệm vụ thường xuyên nâng cao tinh thần tự hào là cán bộ ngành dầu khí trong mỗi CBCNV, phát động các chương trình hoạt động về chuyên môn - phong trào - công tác XH để: Phát hiện, rèn luyện, bồi dưỡng, đào tạo các cán bộ ưu tú: giỏi chuyên môn, năng động, nhiệt tình tham gia các công tác Công đoàn/Đoàn Thanh niên, có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng lãnh đạo, để giới thiệu cho Đảng. Hướng dẫn quy trình giới thiệu và kết nạp đảng viên.

-  Chuẩn bị nhân sự, kế hoạch, và văn kiện cho Đại hội Chi đoàn trong năm 2011.

3. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

* Công tác trọng tâm:

-  Tổ chức Hội thảo Khoa học: ít nhất 01 Hội thảo/tháng. Hình thức: đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức (tại Trung tâm, phối hợp các đơn vị khác, tạo điều kiện cho ĐVTN tham gia các diễn đàn tại Nhà văn hóa thanh niên, phụ nữ,… ). Hội đồng KH Trung tâm sẽ có trách nhiệm tư vấn thêm.

* Các công tác khác:

-  Tổ chức các cuộc thi kiến thức chuyên môn, kỹ năng, kiến thức xã hội, pháp luật…dưới hình thức trò chơi kết hợp trong các chương trình sinh hoạt thanh niên;

-  Tổ chức các chương trình hoạt động đội/nhóm (TeamBuilding),

-  Tiếp tục phổ biến đến CBCNVnội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2011-2015 và chiến lược phát triển/tăng tốc của Tập đoàn/Viện. Tổ chức các Hội thảo/Diễn đàn/Cuộc thi viết bàn về những giải pháp cụ thể để phát triển công tác NCKH và dịch vụ KHCN giai đoạn 2011-2015.

-  Đoàn Thanh niên tiếp tục là đầu mối, phối hợp với phòng QLTH để duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của VDKVN.

-  Tổ chức các hoạt động để nâng cao ngoại ngữ cho CBCNV với hình thức sáng tạo, linh hoạt: diễn đàn, thảo luận nhóm, dã ngoại, diễn thuyết, thi hát tiếng Anh,… ;

-  Xây dựng và phổ biến Quy trình đăng ký và xét duyệt các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý trong mọi hoạt động của Trung tâm;

-  Vận động toàn thể CBCNV thường xuyên có ý thức trau dồi nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn và kỹ năng ngoại ngữ, tin học. Xây dựng phong trào và tác phong làm việc khoa học.

4. ĐẢM NHẬN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN VÀ PHẦN VIỆC THANH NIÊN

* Công trình thanh niên:

-  Dự kiến thực hiện trong năm 2011: Nhận diện các lãng phí và phương án khắc phục-phòng ngừa. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực và mang tính ứng dụng cao.

-  Xem xét đề xuất 01 đề tài cấp Viện hoặc cấp ngành, trong đó: Chủ biên và 80% tác giả là Thanh niên.

* Phần việc thanh niên:

-  Phối hợp với Công đoàn triển khai các công việc liên quan Văn hóa doanh nghiệp và An toàn- Vệ sinh lao động – PCCN.

-  Triển khai Hộp thư “ Đề xuất nhỏ - Ý nghĩa lớn” và chương trình thu thập ý kiến đóng góp của toàn thể CBCNV Trung tâm liên quan các ý tưởng, sáng kiến, đề xuất cải tiến kỹ thuật, cải cách hành chính, quản lý. Định kỳ 01 lần/quý tổng kết và phát thưởng cho các đề xuất có giá trị trong dịp tổ chức sinh nhật và vinh danh hàng quý.

5. CÔNG TÁC VĂN HÓA – VĂN NGHỆ - THỂ THAO 

* Công tác trọng tâm:

-  Thành lập và triển khai Câu lạc bộ Âm nhạc – Khiêu vũ, chú ý khâu tổ chức để CBCNV có thể tham gia tích cực, tự nguyện và trở thành một phong trào thường xuyên.

* Các công tác khác:

-  Tổ chức các hoạt động tập luyện thể thao thường kỳ tại các sân thuê dài hạn và tại trụ sở cơ quan Viện với các môn: bóng đá, tennis, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền…

-  Tham gia và tổ chức các giải thể thao thường niên như nhân dịp các ngày lễ lớn, giải bóng đá giao hữu giữa các Trung tâm trong Viện và các đơn vị trong Tập đoàn: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, chạy, đi bộ, bơi lội...

-  Phối hợp với các Trung tâm VPI – phía Nam tổ chức thành công chương trình Ngày hội Gia đình VPI, tạo sự giao lưu đoàn kết, giao lưu giữa con em cán bộ CNV của Viện; chương trình “TeamBuilding” để phát triển các kỹ năng làm việc đội/nhóm;

6. CÔNG TÁC XÃ HỘI, HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN 

* Công tác trọng tâm:

-  Chú trọng việc tổ chức cho CBCNV (đặc biệt là các bạn ĐVTN) tham gia các công tác xã hội, từ thiện để nâng cao ý thức trách nhiệm với xã hội, với cơ quan.

-  Phối hợp tham gia với hoạt động tình nguyện/công tác xã hội của VPI phía nam: phát động phong trào quyên góp quần áo cũ, sách vở (khoảng 6 tháng/lần), chủ động liên hệ các địa chỉ để tặng quà.

* Các công tác khác:

-  Tổ chức các hoạt động tình nguyện như lao động công ích với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”: phong trào “ngày thứ Bảy xanh”, “văn minh công sở”…

-  Công đoàn/Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức cùng chính quyền đi thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sỹ, trao xuất học bổng cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Vui trung thu cho các em;

-  Tiếp tục tổ chức quyên góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”. Phối hợp với Công đoàn vận động ĐVTN, CBNV quyên góp tiền và quần áo để ủng hộ người nghèo, đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, thảm hoạ…

7. CÔNG TÁC CHĂM SÓC THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

* Công tác trọng tâm:

-  Thay đổi hình thức tổ chức ngày hội thiếu nhi trong các ngày 1/6, Trung thu.. cho các cháu sinh hoạt với phương châm vui khỏe – lành mạnh- an toàn.

* Các công tác khác:

-  Phối hợp với Công đoàn, thường xuyên cập nhật danh sách con em CBNV trong Trung tâm và theo dõi kết quả học tập của các em nhằm phục vụ cho công tác khen thưởng vào các dịp trong năm.


Người viết : thai02h5